Location:

Opšti uslovi

Molimo Vas da pažljivo pročitate ove uslove pre korišćenja veb sajta

Uslovi korišćenja

Molimo Vas da pročitate ove uslove pre korišćenja veb sajta

Uslovi korišćenja veb sajta

Ovi uslovi korišćenja (zajedno sa dokumentima koji su navedeni unutra) objašnjavaju koji su uslovi kojih morate da se pridržavate prilikom korišćenja našeg veb sajta www.parodontax.rs  (naš veb sajt), bilo kao gost ili kao registrovan korisnik. Korišćenje našeg veb sajta podrazumeva pristup, pretraživanje ili registrovanje na našem veb sajtu.
Molimo Vas da pažljivo pročitate ove uslove pre nego što počnete da koristite naš veb sajt, zato što će se oni primeniti na način Vašeg korišćenja. Preporučujemo Vam da odštampate kopiju ovih uslova kao smernice za buduću upotrebu.
Korišćenjem našeg veb sajta, potvrđujete da prihvatate ove uslove korišćenja i da ćete ih se pridržavati.
Ako se ne slažete sa ovim uslovima korišćenja, ne smete koristiti naš veb sajt.

Drugi primenljivi uslovi

Ovi uslovi korišćenja se odnose na sledeće dodatne uslove, koji se takođe odnose na korišćenje našeg veb sajta:

  • Naša pravila privatnosti koja određuju način na koji obrađujemo sve lične podatke koje dobijemo od Vas, ili koje na pružite. Korišćenjem našeg veb sajta, pristajete na takvu vrstu obrade podataka i garantujete da su svi podaci koje ste dostavili tačni.
  • Naša pravila prihvatljivog korišćenja, koja određuju šta je dozvoljeno i zabranjeno korišćenje sajta. Kada koristite naš veb sajt, morate da prihvatite ova Pravila prihvatljivog korišćenja.
  • Naša pravila o kolačićima, koja postavljaju informacije o kolačićima na našoj stranici.

Informacije o nama

www.parodontax.rs je veb sajt kojim upravlja GlaxoSmithKline Export Ltd. Omladinskih brigada 88, 11070 Beograd, Srbija ("Mi"). Mi smo registrovani u Engleskoj i Velsu[pod brojem kompanije CHBA/CHPAD/0004/17] i imamo naše registrovano predstavništvo na adresi Omladinskih brigada 88, 11070 Beograd, Srbija. 

Promene ovih uslova

Mi zadržavamo pravo da promenimo ove uslove u bilo kom trenutku tako što ćemo izmeniti sadržaj ove stranice.
Molimo Vas da periodično proveravate ovu stranicu za slučaj da dođe do promene uslova, zato što Vas oni obavezuju da ih poštujete.

Promene na našem veb sajtu

Periodično možemo da ažuriramo naš veb sajt, kao i da izvršimo bilo kakve izmene sadržaja. Međutim, imajte u vidu da postoji mogućnost da sadržaj na sajtu nije ažuriran u skladu sa datumom, kao i da nismo ni u kakvoj obavezi da ga ažuriramo.
Ne garantujemo da naš sajt, ili bilo kakav sadržaj na njemu, ne sadrži greške.

Prava o intelektualnoj svojini

Mi smo vlasnici ili nosioci licence svih prava o intelektualnoj svojini na našem veb sajtu, kao i materijala koji se na njemu objavljuje. Ovaj materijal je zaštićen međunarodnim zakonima o zaštiti autorskih prava. Sva ova prava su zadržana. Možete da odštampate jednu kopiju, kao i da preuzimate dodatke, sa bilo koje naše stranice za ličnu upotrebu i možete da ukažete drugima u Vašoj organizaciji na sadržaj objavljen na našem sajtu.
Ne smete ni u kom obliku da menjate sadržaj digitalnih kopija ili bilo kog materijala koji ste odštampali ili preuzeli, i takođe ne smete da koristite nikakve ilustracije, fotografije, video ili audio snimke, ili drugu grafiku nezavisno od teksta koji ih prati.
Naš status (ili bilo kog našeg saradnika) autora sadržaja na stranici mora biti naglašen u svakom trenutku.
Ne smete da koristite ni jedan deo sadržaja sa našeg veb sajta u komercijalne svrhe a da pre toga niste dobili dozvolu od nas ili organizacije koja nama izdaje licencu.
Ako odštampate, kopirate ili preuzmete bilo koji deo našeg veb sajta kršenjem ovih uslova korišćenja, Vaše pravo korišćenja sajta prestaje odmah i morate, po našem zahtevu, da vratite ili uništite sve kopije materijala koje ste napravili.

Bez oslanjanja na informacije

Sadržaj na našem veb sajtu je namenjen samo za opšte informacije. Nije namenjen da služi kao savet na koji treba da se oslanjate. Obavezno je da se posavetujete sa zdravstvenim radnikom ili specijalistom pre nego što donesete odluku zasnovanu na sadržaju na našem sajtu.
Nikakve informacije na ovom sajtu se ne trebaju smatrati davanjem saveta ili preporuka, i korisnici ne treba da se oslanjaju na njih kao na osnovu za donošenje bilo kakvih odluka. Važno je da se oslanjate isključivo na savet zdravstvenog radnika u vezi sa Vašom konkretnom situacijom.
Iako se trudimo da ažuriramo informacije na sajtu, ne tvrdimo i ne garantujemo, implicitno ili eksplicitno, da je sadržaj tačan, kompletan i ažuriran.

Ograničenje naše odgovornosti

Ništa u ovim uslovima ne isključuje ili ograničava našu odgovornost za smrtni slučaj ili fizičke povrede nastale usled naše nemarnosti, kao i prevaru ili lažno predstavljanje, ili bilo koju drugu odgovornost koja ne može biti isključena ili ograničena zakonom.
Do mere koja nam je dozvoljena zakonom, isključujemo sve uslove, garancije, izjave ili druge uslove koji se mogu odnositi na naš veb sajt i sadržaj na njemu, bilo eksplicitno ili implicitno.
Nećemo snositi odgovornost prema korisniku u slučaju štete ili gubitka, bilo u ugovoru, deliktu (uključujući nemar), kršenju zakonske obaveze, ili na drugi način, čak i ako se može predviditi, nastalih usled:

  • korišćenja, ili nemogućnosti korišćenja našeg veb sajta; ili
  • korišćenja ili oslanjanja na bilo koji sadržaj prikazan na našem sajtu.

Ako ste poslovni korisnik, molimo Vas da imate u vidu da naročito nećemo snositi odgovornost za:

  • manjak profita, prodaje, posla, ili prihoda;
  • prekid posla;
  • gubitak predviđene ušteđevine;
  • gubitak poslovnih prilika, ugleda ili reputacije; ili
  • bilo koji indirektan ili posledičan gubitak ili štetu.

Ako ste privatni korisnik, molimo Vas da obratite pažnju da je naš sajt dostupan samo za kućnu i privatnu upotrebu. Prihvatate da nećete koristiti ovaj sajt ni u kakve komercijalne ili poslovne svrhe, a mi nećemo snositi odgovornost za bilo kakav gubitak profita, posla, prekid posla, ili gubitak poslovnih prilika.
Nećemo snositi odgovornost za bilo kakvu štetu ili gubitak koja je izazvana virusima, distribuiranim napadima odbijanja usluge, ili drugim tehnološki štetnim materijalom koji može da ugrozi Vašu računarsku opremu, programe, podatke ili lični materijal, usled korišćenja našeg sajta, preuzimanja sadržaja sa sajta, ili korišćenjem drugih povezanih stranica.
Ne snosimo nikakvu odgovornost za sadržaj koji se nalazi na veb sajtovima povezanim sa našim.
Ovakve veze ne treba smatrati odobrenjem ili sponzorisanjem od naše strane. Nećemo biti odgovorni za bilo kakav gubitak ili štetu uzrokovanu korišćenjem ovih sajtova.

Postavljanje sadržaja na naš veb sajt

Kada god iskoristite opciju koja Vam omogućuje da postavite neki sadržaj na naš sajt, ili stupite u kontakt sa drugim korisnicima ovog sajta, morate poštovati standarde koji se odnose na postavljanje sadržaja a koji su definisani u našim Pravilima prihvatljivog korišćenja.
Ovim garantujete da bilo koja akcija tog tipa odgovara ovim standardima, i da ćete biti odgovorni i da ćete nam kompenzovati bilo kakvo kršenje ovih pravila.
Ako ste potrošač, to znači da ćete biti odgovorni za bilo koji gubitak ili štetu koju nam prouzrokujete kršenjem ovih pravila.
Svaki sadržaj koji postavite na naš veb sajt neće biti smatran privatnim i ličnim, i mi imamo pravo da ga koristimo, kopiramo, distribuiramo i pokažemo bilo kom trećem licu u bilo koje svrhe. Dozvoljeno nam je da koristimo bilo koju ideju, koncept ili tehniku koja je deo ovog sadržaja u bilo koje svrhe, uključujući proizvodnju i reklamiranje proizvoda.
Takođe imamo pravo da otkrijemo Vaš identitet bilo kom trećem licu koje tvrdi da je postavljanjem sadržaja na naš veb sajt prekršeno pravo na privatnosti ili intelektualnu svojinu.
Nećemo snositi odgovornost prema bilo kom trećem licu zbog tačnosti ili sadržaja podataka koje postavite Vi ili bilo koji korisnik ovog veb sajta.
Imamo pravo da uklonimo bilo koji sadržaj koji postavite na naš veb sajt ako, prema našem mišljenju, taj sadržaj nije u skladu sa standardima koji su definisani u našim Pravilima prihvatljivog korišćenja.
Stavovi koje zauzimaju naši korisnici ne predstavljaju i naše stavove ili vrednosti

Korišćenje informacija

Komunikacija koju dobijamo od korisnika (sa izuzetkom ličnih ili zdravstvenih informacija koje su obuhvaćene Pravilima internet privatnosti GSK-a) se ne smatra poverljivom i vlasničkom, i GSK može da koristi ove informacije u bilo koje svrhe, uključujući reprodukciju, objavljivanje, itd. i može da koristi sve ideje u bilo koje svrhe, uključujui i komercijalne.

Virusi

Ne garantujemo da je naš veb sajt siguran od virusa.
Vi ste odgovorni za vrstu računara, programa ili platformu pomoću kojih pristupate našem sajtu. Trebalo bi da koristite lični softver za zaštitu od virusa.
Ne smete zloupotrebljavati naš veb sajt tako što ćete svesno ubacivati viruse, trojanske konje, crve, logičke bombe ili bilo koji drugi štetni materijal. Ne smete pokušavati da dobijete neovlašćen pristup našem sajtu, serveru na kojem se nalazi naš sajt, ili bilo kojem serveru, računaru ili bazi podataka koji su povezani sa našim veb sajtom. Ne smete da ugrožavate naš veb sajt napadima odbijanja usluge ili distribuiranim napadima odbijanja usluge. Kršenjem ove odredbe, načinili biste nezakonitu radnju u skladu sa Zakonom o zloupotrebi računara (Britanija, 1990). Mi ćemo prijaviti bilo kakvo kršenje odgovarajućim zakonskim institucijama i sarađivaćemo sa njima radti otkrivanja Vašeg identiteta. U slučaju da dođe do ovakve povrede pravila, automatski gubite pravo da koristite naš veb sajt.

Veze ka našem veb sajtu

Možete postavljati veze ka našoj početnoj stranici, pod uslovom da to radite na način koji je zakonit i koji ne šteti i ne iskorišćava našu reputaciju.
Ne smete postavljati veze na taj način da ukazujete na bilo koju vrstu asocijacije, dozvole ili sponzorstva sa naše strane ako ona ne postoji.
Ne smete postavljati veze ka našem veb sajtu na bilo kojoj stranici čiji niste vlasnik.
Naš veb sajt ne sme biti kopiran na bilo koju drugu stranicu, niti možete da postavite vezu ka bilo kom drugom delu našeg sajta osim početne stranice.
Zadržavamo prava da povučemo dozvolu za postavljanje veza ka našem sajtu bez prethodnog obaveštenja.

Veb sajt na kojoj postavljate vezu mora da poštuje sve standarde o sadržaju koji su definisani u našim Pravilima o prihvatljivom korišćenju.
Ako želite da koristite sadržaj sa našeg veb sajta u bilo koje druge svrhe koje nisu gore navedene, molimo Vas da nas kontaktirate serbia_info@gsk.com

Izvori i veze ka trećim stranama na našem veb sajtu

Na mestima gde naš sajt sadrži veze ka drugim sajtovim ili izvore od strane trećih lica, ove veze su namenjene samo za Vaše informisanje.
Mi nemamo kontrolu nad sadržajem tih izvora ili stranica.

Prijavljivanje neželjenih posledica nama

Podstičemo potrošače da prijave ako sumnjaju na pojavu neželjenih posledica usled korišćenja naših proizvoda. Ako želite da prijavite neželjenu posledicu, molimo Vas da nas kontaktirate na serbia_info@gsk.com.
Ako ste zabrinuti zbog bilo koje neželjene posledice ili smatrate da je ona ozbiljna, molimo Vas da obavestite Vašeg doktora, stomatologa ili farmaceuta zato što su oni u najboljoj poziciji da Vas posavetuju.

Primenljiv zakon

Obratite pažnju da su za ove uslove korišćenja, njihov sadržaj i njihovo formiranje, merodavni zakoni koji važe u Engleskoj, i Mi i Vi prihvatamo da će sudovi Engleske i Velsa imati isključivu nadležnost.

Zaštitni znaci

parodontax je zaštitni znak GSK grupe kompanija

Kontaktirajte nas

Kako biste nas kontaktirali, molimo Vas da pošaljete e-mail na serbia_info@gsk.com.
Hvala što ste posetili naš veb sajt.