Location:

Pravila internet privatnosti

GSK ("Mi" ili “GSK”) je posvećen zaštiti i poštovanju Vaše privatnosti.
Ova pravila (zajedno sa uslovima korišćenja i bilo kojim drugim dokumentima koji su tu navedeni) pradstavljaju osnovu prema kojoj će svi podaci koje prikupimo od Vas, ili nam Vi dostavite, biti obrađeni. Molimo Vas da pažljivo pročitate ova pravila i da razumete naše stavove i pravila koji se tiču Vaših podataka i načina na koji se oni obrađuju.
U skladu sa Zakonom o zaštiti podataka iz 1998. (Zakon), kontrolu podataka vrši GlaxoSmithKline Services Unlimited, 980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, Engleska.

Informacije koje možemo prikupiti od Vas

Možemo da prikupimo i obradimo sledeće podatke o Vama:

Ovo podrazumeva informacije koje dostavite prilikom registrovanja na našem veb sajtu ili prilikom postavljanja sadržaja. Takođe možemo tražiti Vaše podatke kada učestvujete u takmičenju ili promociji pod našim pokroviteljstvom, ili kada prijavljujete problem sa našim veb sajtom.

 1. Ako nas kontaktirate, možemo da sačuvamo transkript te korespodencije.
 2. Takođe možemo da zatražimo da popunite ankete koje koristimo u istraživačke svrhe, iako niste u obavezi da odgovorite na njih.
 3. Detalji Vaše posete sajtu uključujući informacije o protoku podataka, podatke o lokaciji, blogove ili druge podatke o komunikaciji i izvore kojima pristupate.

Ovaj veb sajt nije napravljen sa ciljem da privlači decu mlađu od 18 godina. Mi ne prikupljamo svesno lične podatke posetioca koji pripadaju ovoj starosnoj grupi bez eksplicitne saglasnosti roditelja ili staratelja.
Možemo da prikupimo informacije o Vašem računaru, kao što su operativni sistem i veb pretraživač koji koristite, internet stranice koje ste posećivali pre dolaska na naš veb sajt, standardne informacije o serveru i IP adresi (videti ispod). Ove informacije se beleže kako bi se prikupili podaci kao što je ukupan broj poseta našem veb sajtu, broj posetioca na svakom delu našeg sajta, kao i domeni internet provajdera naših korisnika. Mi koristimo ove informacije kako bi razumeli kako naši posetioci koriste veb sajt i kako bi mogli da unapredimo usluge koje nudimo. Takođe možemo da podelimo ove informacije sa drugim kompanijama u okviru GSK grupe kompanija (što podrazumeva naše filijale, našu holding kompaniju kao i njene filijale, kao što je definisano u članu 1159 Zakona o privrednim društvima Velike Britanije iz 2006. godine) (“GSK Grupa”) i sa određenim trećim licima.

IP adrese

Internet Protokol (IP) adresa je skup brojeva koji se automatski pripisuju Vašem računaru kada god koristite usluge Vašeg internet provajdera ili lokalnu računarsku mrežu organizacije (LAN), kao i široku računarsku mrežu (WAN). Internet serveri automatski identifikuju Vaš računar preko IP adrese koja mu je dodeljena tokom Vaše posete internetu.

Mi ili kompanije trećih lica koje posluju u naše ime, možemo da prikupimo IP adrese radi administracije sistema i analize korišćenja našeg veb sajta. Takođe možemo da iskoristimo IP adrese da identifikujemo korisnike našeg sajta ako smatramo da je neophodno da izdejstvujemo poštovanje pravila korišćenja sajta, ili da zaštitimo naše usluge, veb sajt ili druge korisnike.

Kolačići

Naš veb sajt koristi kolačiće kako bismo mogli da napravimo razliku između korisnika. Ovo nam pomaže da Vam pružimo što bolje iskustvo prilikom posete našem sajtu i takođe nam pomaže da poboljšamo kvalitet veb sajta. Kolačići su mali fajlovi, koji se sastoje od niza slova i brojeva, i koji se postavljaju na Vaš računar putem servera internet stranice. Za detaljnije informacije o kolačićima koje koristimo i zbog čega ih koristimo pogledajte naša Pravila o kolačićima.

Gde čuvamo vaše lične podatke

GSK je posvećen svom cilju da koristi komercijalno prihvatljive mere kako bi bio siguran da su Vaši lični podaci dovoljno zaštićeni, u skladu sa time koliko su ti podaci osetljivi. GSK koristi brojne tehnologije i procedure za očuvanje bezbednosti kako bi Vaši lični podaci bili sigurni od neovlašćenog pristupa, korišćenja ili otkrivanja. Na primer, lični podaci koje dostavljate GSK-u se skladište na računarskim serverima koji imaju ograničen pristup i koji se nalaze na obezbeđenim lokacijama. Podaci koje prikupimo od Vas mogu biti prebačeni, skladišteni i obrađivani u drugoj zemlji, van (ubaciti ime relevantne zemlje), u kojoj GSK ili njene podružnice, prodizvođači ili zastupnici imaju (uključujući ali ne ograničavajući se na Povezane partnere, koji su definisani ispod) kancelarije. Korišćenjem ovog veb sajta, pristajete na bilo kakav transfer, obrađivanje li skladištenje informacija van (ubaciti ime relevantne zemlje). GSK će obezbediti da su primenjeni adekvatni stepeni zaštite, neophodni za održavanje bezbednosti Vaših ličnih podataka, kao i da će transfer bilo kojih podataka biti urađen isključivo u skladu sa zakonima o zaštiti podataka i drugim primenjivim zakonima.
U situacijama gde je bilo neophodno da izaberete šifru koja će Vam pružiti pristup određenim delovima veb sajta, Vaša je dužnost da šifra ostane poverljiva.
Nemojte nikome davati Vašu šifru.
Nažalost, prenos podataka putem interneta nije sasvim bezbedan. Iako ćemo uraditi sve što je u našoj moći da zaštitimo Vaše lične podatke, ne možemo da garantujemo za bezbednost podataka koje ste dostavili na naš veb sajt; svaki prenos podataka se vrši na sopstveni rizik. Iako ne možemo da garantujemo da neće doći do gubitka, štetnog korišćenja ili promene podataka, nakon dostavljanja podataka ćemo učiniti sve što je u našoj mogućnosti da ne dođe do ovakvih nesrećnih događaja.

Korišćenje informacija

GSK neće prodavati ili iznajmljivati lične podatke trećim licima. Međutim, GSK nekada angažuje treće strane radi pružanja usluga podrške u vezi sa veb sajtom, i ove strane mogu, s vremena na vreme, dobiti pristup Vašim informacijama kako bi mogli da pruže te usluge za koje ih je GSK angažovao. Budite sigurni da GSK od svih kompanija koje pružaju takve usluge zahteva da ispunjavaju sve standarde koji se tiču zaštite podataka kao i da ne dozvoljava tim kompanijama da koriste ove podatke u lične svrhe. GSK naročito ne dozvoljava korišćenje Vaših ličnih podataka za marketinške aktivnosti drugih kompanija.

Informacije o Vama koristimo u sledeće svrhe:

 • Kako bismo bili sigurni da je sadržaj našeg veb sajta prikazan na način koji Vam najviše odgovara.
 • Da bi Vam prikazali informacije, proizvode ili usluge koje ste zahtevali od nas ili za koje mislimo da bi Vas zanimale, u slučaju da ste dali pristanak da Vas kontaktiramo.
 • Da bi Vam omogućili koristite naše interaktivne usluge, u slučaju da ste tako izabrali.
 • Da bi Vas obavestili o svim promenama koje se tiču naših usluga.

Takođe možemo da koristimo Vaše podatke kako bismo Vas informisali o proizvodima i uslugama koje bi mogle da Vas zanimaju. Kontaktiraćemo Vas jedino ako ste dali pristanak za to.
Ako ne želite da se Vaši podaci koriste na takav način, molimo Vas da obeležite polje koje sa nalazi na formularu na osnovu kojeg prikupljamo Vaše podatke (formular za registraciju).

Deljenje ličnih informacija sa trećim stranama

U nekim slučajevima, GSK koristi određena treća lica ("Povezani partneri") koja mu pružaju usluge podrške u vezi sa veb sajtom i komunikacijom sa Vama o GSK proizvodima, i ova lica mogu, s vremena na vreme, imati pristup Vašim podacima kako bi mogle da pruže te usluge GSK-u. Ovi Povezani partneri su definisani ispod:

 • Marketing cloud prodajnih timova
 • Facebook
 • Google

Kako štitimo Vaše lične informacije

GSK je posvećen svom cilju da koristi komercijalno adekvatne mere kako bi bio siguran da su Vaši lični podaci dovoljno zaštićeni, u skladu sa time koliko su ti podaci osetljivi. GSK koristi brojne tehnologije i procedure za očuvanje bezbednosti kako bi Vaši lični podaci bili sigurni od neovlašćenog korićenja ili otkrivanja. Na primer, lični podaci koje dostavljate GSK-u se skladište na računarskim serverima koji imaju ograničen pristup i koji se nalaze na obezbeđenim lokacijama.
Nažalost, prenos podataka putem interneta nije sasvim bezbedan. Iako ćemo uraditi sve što je u našoj moći da zaštitimo Vaše lične podatke, ne možemo da garantujemo za bezbednost podataka koje ste dostavili na naš veb sajt; svako unošenje podataka se vrši na sopstveni rizik. Iako ne možemo da garantujemo da neće doćo do gubitka, štetnog korišćenja ili promene podataka, nakon dostavljanja podataka ćemo učiniti sve što je u našoj mogućnosti da ne dođe do ovakvih nesrećnih događaja.

Otkrivanje Vaših informacija

Imamo pravo da otkrijemo Vaše lične podatke bilo kojem članu GSK grupe.
Imamo pravo da otkrijemo Vaše lične podatke trećim licima:

 • U slučaju da prodajemo ili kupujemo kompanije ili imovinu, kada možemo da otkrijemo Vaše lične podatke potencijalnom kupcu ili prodavcu tih kompanija ili imovine.
 • U slučaju da nas iIi većinu naše imovine kupi treće lice, kada će podaci koje ste nam prethodno dostavili biti uključeni u kupovinu kao naša imovina.
 • U slučaju da imamo obavezu da otkrijemo ili dostavimo Vaše lične podatke kako bi ispoštovali zakonske obaveze, ili kako bi bila ispoštovana naša pravila korišćenja i druga pravila; ili kako bi zaštitili prava, svojinu ili bezbednost GSK grupe, korisnika ili drugih lica.

Vaša prava

Imate pravo da zahtevate od nas da ne obrađujemo Vaše podatke u marketinške svrhe. Obično ćemo Vas obavestiti (pre prikupljanja podataka) da li nameravamo da koristimo podatke u te svrhe ili da li nameravamo da otkrivamo Vaše podatke trećim licima u te svrhe. Možete da iskoristite Vaše pravo da se spreči ovakvo obrađivanje podataka tako što ćete popuniti određena polja na formularima koje koristimo za prikupljanje podataka. Takođe možete da iskoristite ovo pravo u bilo kom trenutku tako što ćete nas kontaktirati e-mail: serbia_info@gsk.com.
Naš veb sajt može povremeno da sadrži veze ka i od drugih sajtova trećih lica. Ako iskoristite vezu ka bilo kojem od ovih veb sajtova, molimo Vas da obratite pažnju da svaki od njih ima svoja pravila privatnosti i da ne prihvatamo nikakvu odgovornost za ova pravila. Molimo Vas da proverite ova pravila pre nego što dostavite bilo kakve lične podatke na ove sajtove.

Pristup informacijama

Zakon Vam daje pravo da pristupite Vašim podacima. Vaše pravo na pristup ovim podacima može da se iskoristi u skladu sa zakonom o zaštiti podataka. Svaki zahtev za pristup GSK može naplatiti kako bismo pokrili naše troškova prilikom pružanja na uvid podataka koje imamo o Vama, a procena visine tih troškova će Vam biti dostavljena na vreme.

Linkovi ka drugim veb sajtovima

Naš veb sajt može, s vremena na vreme, sadržati linkove ka drugim GSK i veb sajtovima trećih lica, u sklopu usluge našim klijentima. Pravila se ne odnose na te veb sajtove. Saglasni ste da, ako odlučite da pristupte tim veb sajtovima, GSK nije i neće biti odgovoran za dostupnost tih veb sajtova, kao i da ne odobrava i da neće biti odgovran, direktno ili indirektno, za (i) način na koji ovi veb sajtovi obrađuju Vaše lične podatke, (ii) sadržaj ovih veb sajtova, uključujući (bez ograničenja) bilo kakav reklamni materijal, proizvode, dobra ili druge materijale ili usluge koje su dostupne na tim veb sajtovima i (iii) način na koji druga lica koriste te veb sajtove.

Molimo Vas da obavezno pročitate pravne izjave i izjave o privatnosti na svakom od veb sajtova koji posećujete, pre ostavljanja bilo kakvih ličnih podataka.

Promene u našim pravilima privatnosti

Sve promene koje možemo napraviti u ovim pravilima privatnosti u budućnosti će biti postavljene na ovu stranicu. Predlažemo Vam da s vremena na vreme pogledate ovu Izjavu u privatosti kako biste bili informisani o tome kako štitimo lične podatke koje prikupljamo od Vas. Vaše kontinuirano korišćenje ovog veb sajta podrazumeva da ste saglasni sa ovim pravilima i njihovim ažuriranjima, modifikacijama ili promenama.

Kontakt

Pitanja, komentari i zahtevi u vezi sa ovim pravilima privatnosti su dobrodošli i trebalo bi ih slati na sledeću adresu:

GlaxoSmithKline Export Ltd.
Omladinskih brigada 88
11070 Beograd
Srbija