Location:

Pristupačnost

Ovaj veb sajt je dizajniran tako da bude pristupačan i kompatibilan sa uobičajenim adaptivnim tehnologijama koje koriste posetioci sa ograničenim sposobnostima, uključujući čitače ekrana i softver za uvećavanje ekrana. Kako bismo unapredili pristupačnost, mi smo, gde je to bilo moguće, kreirali veb sajt u skladu sa smernicama koje preporučuju WWW Konzorcijum (W3C) i Inicijative za Web Pristupačnost (Web Accesibility Initiative - WAI).

Navigacija veb sajtom

Naš cilj je da obezbedimo da naš veb sajt ima koristan sadržaj koji je prikazan tako da bude jednostavan za navigaciju.

Fotografije

Sve kontekstualne slike koje su korišćenje na ovom veb sajtu sadrže kratak alternativni tekstualni opis koji uobičajene adaptivne tengologije mogu pročitati, kao što su čitači ekrana (preko ALT atributa). Čisto dekorativni grafički elementi možda neće imati takve opise (npr. prazni ALT atributi). Složene slike mogu imati smislenije opise preko LONGDESC atributa ili naslove koji čitaču ekrana objašnjavaju značaj svake slike.

Podešavanje pretraživača

Ako želite da promenite način na koji gledate ovaj veb sajt, na primer veličinu teksta ili boju teksta koji je hiperlinkovan, možete to da uradite pomoću podešavanja na vašem internet pretraživaču. U novijim verzijama Internet Explorer-a

Da trajno promenite font i boju:

 1. U pretraživaču, u okviru menija "tools" pronađite opciju ili "Internet options"
 2. U okviru glavnog polja (General tab), izaberite opciju "Accessibility"
 3. Kliknite na tri polja kako biste prikazali znak za štikliranje
 4. Kliknite na "OK" kako biste uvećali tekst
 5. U okviru menija "tools" na pretraživaču, izaberite opciju ili "Internet options"
 6. U okviru glavnog menija (General tab), izaberite opciju "Accessibility"
 7. Štiklirajte polje "Ignore font sizes specified on web pages"
 8. Kliknite na "OK"
 9. Na meniju pretraživača izaberite opciju "View"
 10. Kliknite na opciju "Text size"
 11. Izaberite veličinu teksta

Da promenite boju teksta:

 1. U pretraživaču, u okviru menija "tools" pronađite opciju "Internet options"
 2. U okviru glavnog menija (General tab), izaberite opciju "Colour"
 3. Poništite obeleženo polje "Use Windows colours"
 4. Izaberite polje pored "Text" i izaberite boju
 5. Kliknite na "OK"

Da sprečite pojavljivanje crteža i fotografija:

 1. U okviru menija "tools" na pretraživaču, izaberite opciju "Internet options"
 2. U okviru polja za napredna podešavanja, skrolujte dole do opcije "Multimedia"
 3. Poništite opciju za grafiku "Animations ", "Videos", "Pictures" i "Images" tako što ćete kliknuti na polje i odštiklirati ga
 4. Kliknite na "Apply" a zatim na "OK"

Da promenite veličinu prozora:

 1. U okviru menija "View" na pretraživaču, izaberite opciju "Full screen" ili pritisnite F11

Da promenite boju linkova koji su prikazani na ekranu:

 1. O okviru menija "tools" na ptraživaču, izaberite opciju "Internet options"
 2. Na glavnom meniju, izaberite opciju "Accessibility"
 3. Kliknite na opciju ""Select ignore colours specified on Web pages" (trebalo bi da ima znak za štikliranje)
 4. Kliknite na "OK"
 5. Izaberite glavni meni i kliknite na "Colours"
 6. Isključite polje "Use hover colours" (ne bi trebalo da ima znak za štikliranje"
 7. Izaberite polje "Visited" i izaberite boju koja Vam najviše odgovara, a zatim kliknite "OK"
 8. Kliknite "OK" u okviru menija "Colours"
 9. Kliknite "OK" u okviru menija "Internet options"