Location:

Pravila prihvatljivog korišćenja

Ova pravila prihvatljivog korišćenja određuju uslove između nas i Vas pod kojim možete da pristupite našem veb sajtu http://www.parodontax.rs/ (naš veb sajt). Ova pravila se odnose na sve korisnike i sve posetioce našeg sajta.
Korišćenjem našeg sajta prihvatate i slažete se svim odredbama u ovim pravilima prihvatljivog korišćenja, koja dopunjuju naše uslove korišćenja.

Nedozvoljen način korišćenja

Možete koristiti naš veb sajt samo u zakonite svrhe. Ne smete koristiti naš sajt:

 • Na način kojim kršite bilo koji trenutni zakon, kako nacionalni tako i međunarodni.
 • Na način koji je protivzakonit ili podrazumeva prevaru, ili čija je svrha prevara.
 • Sa ciljem da oštetite ili pokušate da oštetite bilo koje maloletno lice.
 • Da šaljete, svesno prihvatate, preuzimate ili postavljate, ili koristite bilo koji materijal koji ne ispunjava naše standarde o sadržaju.
 • Da šaljete ili omogućujete slanje bilo kakvog neželjenog ili nedozvoljenog promotivnog materijala ili drugog oblika sličnog materijala (spam).
 • Da svesno šaljete bilo kakve podatke, šaljete ili postavljate materijal koji sadrži viruse, trojanske konje, crve, vremenske bombe, špijunske softvere ili bilo koje druge štetne programe ili slične računarske kodove koji su napravljeni da štetno utiču na funkcionisanje softvera ili hardvera.

Takođe se slažete:

 • Da ne reprodukujete, pravite duplikate, kopirate ili ponovo prodajete nikakav sadržaj sa našeg sajta kršenjem odredbi iz naših uslova korišćenja.
 • Da ne pristupate bez dozvole, pravite štetu ili na bilo koji način remetite:
 • bilo koji deo našeg veb sajta;
 • opremu ili mrežu na kojoj se naš veb sajt nalazi;
 • softver koji je korišćen za snabdevanje našeg sajta; ili
 • opremu, mrežu ili softver čiji je vlasnik ili korisnik bilo koje treće lice.

Interaktivne usluge

Povremeno možemo da pružimo interaktivne usluge na našem veb sajtu, uključujući i forum (“interaktivne usluge”).
U slučaju kada pružamo bilo kakve interaktivne usluge, davaćemo tačne informacije o vrsti usluge koja je u ponudi, da li je podložna moderaciji i u kojoj meri (uključujući i to da li se radi o ljudskoj ili tehničkoj moderaciji).

Uradićemo sve što je u našoj moći da na najbolji mogući način procenimo da li postoje rizici za korisnike (naročito za decu) od trećih lica prilikom korišćenja interaktivnih usluga dostupnih na našem sajtu, i u svakom od tih slučajeva ćemo odlučiti da li je neophodna moderacija (uključujući i vrstu moderacije) u zavisnosti od rizika. Međutim, nismo u obavezi da kontrolišemo, nadgledamo ili vršimo moderaciju bilo koje interaktivne usluge koju pružamo na našem sajtu, i ne snosimo odgovornost za bilo kakav gubitak ili štetu koja je nastala usled korišćenja interaktivnih usluga suprotno standardima o sadržaju, bilo da je ona pod moderacijom ili ne.

Korišćenje bilo koje interaktivne usluge od strane maloletnog lica je uslovljeno pristankom roditelja ili staratelja. Savetujemo roditelje koji dozvoljavaju deci da koriste interaktivne usluge da razgovaraju i edukuju svoju decu o bezbednosti na internetu, pošto ni moderacija nije otporna na napade. Maloletnim licima koja koriste interaktivne usluge bi trebalo pojasniti koji su potencijalni rizici prilikom ovakvog korišćenja.

Standardi o sadržaju

Ovi standardi o sadržaju se odnose na sav materijal koji donosite na naš veb sajt (doprinosi), i na sve interaktivne usluge koje su povezane sa njim. Vaša je obaveza da poštujete ove standarde. Standardi se odnose na sve delove bilo kakve vrste doprinosa kao i na njihovu celinu.
Doprinosi moraju:

 • Da budu precizni (gde se navode činjenice).
 • Da budu istiniti (gde se navode mišljenja).
 • Da budu u skladu sa zakonima u Velikoj Britaniji ili državi u kojoj su objavljeni.

Doprinosi ne smeju:

 • Da sadrže materijal kojim se uništava reputacija bilo koje osobe.
 • Da sadrže materijal koji je nemoralan, uvredljiv, izaziva mržnju ili izaziva svađu.
 • Da promovišu seksualno eksplicitan materijal.
 • Da promovišu nasilje.
 • Da promovišu diskriminaciju zasnovanu na boji kože, polu, religiji, nacionalnosti, hendikepu, seksualnoj orijentaciji ili godinama.
 • Da krše bilo kakva prava o autorstvu ili zaštitnim znacima.
 • Da imaju za cilj da obmanjuju bilo koga.
 • Da krše bilo kakve zakonske obaveze prema trećem licu, kao što je ugovorna obaveza ili čuvanje poverljivosti.
 • Da promovišu nezakonite aktivnosti.
 • Da podrazumevaju pretnju, maltretiranje ili kršenje tuđe privatnosti, ili da izazivaju neprijatnosti, napetost i nerviranje.
 • Da budu takve sadržine da maltretiraju, uznemiravaju, dosađuju ili sramote bilo koju osobu.
 • Da se koriste radi predstavljanja kao druga osoba, ili radi pogrešne interpretacije Vašeg identiteta.
 • Da odaju utisak da smo ih mi napravili, ako to nije zaista slučaj.
 • Da promovišu ili da pomažu u vršenju nezakonite radnje kao što je (samo kao primer) kršenje autorskih prava ili štetno korišćenje računara.

Suspenzija i prekid

Mi ćemo utvrditi, prema sopstvenom nahođenju, da li je došlo do kršenja ovih pravila prihvatljivog korišćenja prilikom Vaše posete veb sajtu. Kada se dogodi kršenje pravila, imamo pravo da postupimo kako smatramo da je adekvatno. Nepoštovanje ovih pravila prihvatljivog korišćenja predstavlja materijalno kršenje uslova korišćenja koji predstavljaju osnovu za pristupanje našem sajtu, i može za rezultat imati neki od sledećih postupaka:

 • Neposredno, privremeno ili trajno ukidanje prava na korišćenje našeg veb sajta.
 • Neposredno, privremeno ili trajno uklanjanje bilo kakvog sadržaja ili materijala koji ste postavili na naš sajt.
 • Izdavanje upozorenja.
 • Pravne postupke protiv Vas radi naplaćivanja troškova odštete (uključujući i administrativne i pravne troškove) usled kršenja pravila.
 • Dalje pravne postupke protiv Vas.
 • Otkrivanje podataka zakonskim institucijama ako smatramo da je to neophodno.

Ne snosimo odgovornost za postupke koji su prouzrokovani kršenjem pravila prihvatljivog korišćenja. Postupci opisani u ovim pravilima nisu ograničeni, i mogu da podrazumevaju bilo kakve druge postupke koje smatramo adekvatnim.

Promene u pravilima prihvatljivog korišćenja

Možemo da izmenimo pravila prihvatljivog korišćenja u bilo kom trenutku ažuriranjem ove stranice. Od Vas se očekuje da periodično proveravate ovu stranicu za slučaj da je došlo do promene pravila, zato što su ona pravno obavezujuća za Vas. Neke zakonske odredbe u ovim pravilima takođe mogu da budu zamenjene novim odredbama ili obaveštenjima objavljenim na drugim delovima naše internet stranice.